Minder vergaderen met meer rendement

Bron: Twentse Courant Tubantia

Net als in andere gemeenten klagen Losserse raadsleden al heel lang dat ze teveel vergaderen en onvoldoende tijd hebben voor contacten met de burgers. Een werkgroepje uit de raad, aangevuld met de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier heeft zich de afgelopen maanden gebogen over mogelijke oplossingen. Het advies van de werkgroep luidt om, in plaats van de raadsvergadering en de commissievergaderingen één keer in de drie weken, een politieke markt te organiseren. Morgenavond wordt een dergelijke markt voor het eerst gehouden in het gemeentehuis.

Met name commissievergaderingen bleken vaak en zware bevalling. Een groot aantal gemeenten heeft besloten om het roer radicaal om te gooien de commissies zijn afgeschaft en in plaats daarvan zijn andere vergadervormen geïntroduceerd die op verschillende wijze worden aangeduid: een politieke markt, politiek forum, rondetafelgesprekken. Losser haakt daar, in navolging van onder andere Oldenzaal, nu bij aan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *