KIVI NIRIA cursus vergadertechnieken

Bron: website KIVI NIRIA

Nederland staat bekend om haar vergader- en overlegcultuur. Als je kijkt naar een willekeurige week in je agenda weet je waarschijnlijk waarom. Maar zoveel vergaderingen er zijn, zoveel wordt er ook over geklaagd. Het duurt te lang, er wordt langs elkaar heen gepraat, er komt niets uit en ga zo maar door. Na deze cursus zal niet alles direct anders zijn, maar wel zul jij in staat zijn om jouw vergadering goed en efficiënt te leiden. Of, als je geen voorzitter bent, om rollen die mensen in de vergadering vervullen (al dan niet met dubbele agenda’s) te herkennen en daar goed op te reageren zodat jij in ieder geval jouw doelstellingen kunt bewaken en waar mogelijk de vergadering efficiënter, effectiever en productiever kunt laten verlopen. Maar behalve anderen kom ook jij aan bod. Aan de hand van zelf-assessment zal gekeken worden wat jouw rol in het proces is. Zodat ook daar winst geboekt kan worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *