Checklist vergaderen

Dit is een handig lijstje om eerst eens door te nemen voor je gaat vergaderen.

Vooraf

 • Zorg voor een goede planning: laat de deelnemers tijdig weten wanneer de vergadering is en wat de procedure is (dial-in of dial-out).
 • Laat ieder weten welk nummer ze kunnen bellen als de verbinding wegvalt.
 • Laat ieder zoveel mogelijk een rustige ruimte kiezen.
 • Gebruik zo mogelijk een handsfree telefoon (onder meer om makkelijker aantekeningen te maken).
 • Bij dial-out: vraag alle telefoonnummers, laat iedereen zijn telefoon aanzetten, toestel niet doorschakelen en voice-mail uit zetten.
 • Bij dial-in: geef aan welk nummer men moet bellen en wat de procedure verder is (bijvoorbeeld intoetsen van vergadercode).
 • Stuur de agenda en de vergaderstukken tijdig rond.
 • Structureer de vergadering en geef bij de agenda aan wat de bespreek- of beslispunten zijn.
 • Stuur zo nodig een overzicht rond van de deelnemers, liefst met foto.

Tijdens

 • Wees op tijd.
 • Laat alle deelnemers zichzelf kort voorstellen. De anderen kennen dan de stem die bij een naam hoort.
 • Als de groep groot is, zeg dan je eigen naam, voor je begint te spreken.
 • Noem altijd de naam van degene aan wie je iets vraagt.
 • Laat deelnemers zoveel mogelijk uitspreken; vermijd onderbrekingen.
 • Houd het gesprek kort en gericht. Formuleer duidelijk maar zo kernachtig mogelijk.
 • Zorg dat alle deelnemers aan het woord komen.
 • Rond elk onderwerp, elk agendapunt af met een rondvraag waarin ieder nog een keer zijn mening kan geven.
 • Evalueer: vraag aan eind van elk overleg om suggesties om het telefonisch vergaderen te verbeteren.

Na afloop

 • Geef een korte samenvatting van de discussies en besluiten.
 • Maak een afspraak voor een volgend overleg als iedereen nog aan de lijn is.
 • Stuur het verslag van de vergadering (in ieder geval een besluitenlijst) zo snel mogelijk rond.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *